Sig det med vrede: Den store danske skældsordbog!

Den store danske skældsordbog kan finde på mere end 16000 skældsord og nedsættende udtryk om kvinder, mænd, og andre udsatte befolkningsgrupper. Det betyder at den er leveringsdygtig i over 18 millioner tilfældige svinere af variende karakter og kvalitet.
 
Brug den som en uudtømmelig inspirationskilde til hadefuld verbalaggression!
 
Genindlæs siden for at blive overfuset af 15 andre hadske udtryk: Mere had!
 

Her er 15 tilfældige svinere

Brug dem kun i vrede.
 
idiotagtige abepopulist
fisseliderlige prædikantidiot
pattedebile narkoracist
snotdefekte mongoltåbe
psykorådne krejlerlort
kusseindtørrede danskerbums
penisperverse noobskvat
analforrådnede veganerhippie
røvretarderede amatørjesus
dødusle kapitalistlakaj
tisfixerede lortewanker
moralsenile pædoreje
brækfucking pissesadist
nossekastrerede neandertalsperker
fandens lamme mosestrisser
 

Mor, mor! Hvad betyder de svære ord?

 
I tvivl om hvad ordene betyder? Her følger nogle forslag til hvad de evt. kunne betyde.
 
Har du bedre forslag til ordforklaringer eller kender du helt nye svinere? Så send mig en old-school email eller skriv i forslagskassen til venstre!
 
idiotagtige subst
 1. nedsættende udtryk for mindre begavet eller meget irriterende person
 
abepopulist subst
sammensat af abe (primat, dyr nært beslægtet med mennesket [oldnordisk api (tåbe)]) + populist
 1. behåret politiker
 2. politiker af anden etnisk baggrund end dansk
 
fisseliderlige adj
sammensat af fisse (kvindens skede og ydre kønsdele [af forældet verbum fisse (gnide)]) + liderlig
 1. meget seksuelt ophiset
 
prædikantidiot subst
sammensat af prædikant + idiot (person med iq på 0-35 [af græsk idiotes ἰδιώτης (privatperson, lægmand)])
 1. fundamantalistisk og missionerende dumrian
 2. mindre begavet eller meget irriterende (kristen) fundamentalist
 3. person der er sygeligt fascineret af prædikanter
 
pattedebile adj
sammensat af patte (en kvindes bryst [svensk patta (lydefterlignende ord)]) + debil
 1. nedsættende udtryk brugt om person med nedsat funktion af patterne
 
narkoracist subst
sammensat af narko + racist
 1. stofafhængig fremmedhader
 2. dansk stofmisbruger
 3. stofmisbruger med racistiske holdninger
 4. fremmedhader der er på narko
 5. person med racistiske holdninger, der er på narko
 
snotdefekte
 1. nedsættende udtryk uden egentlig betydning
 
mongoltåbe subst
sammensat af mongol + tåbe
 1. retarderet idiot
 2. uintelligent mentalt handikappet person
 
psykorådne adj
sammensat af psyko (vedr psyken [af oldgræsk psyche, ψυχή (ånd, sind, sjæl)]) + rådden
 1. meget moralsk frastødende
 2. moralsk frastødende på psykopatisk eller psykotisk vis
 3. lige så moralsk frastødende som psykopater
 
krejlerlort subst
sammensat af krejler + lort
 1. nærig utiltalende (oftest mandlig) person
 2. person der sælger fækalier
 
kusseindtørrede adj
sammensat af kusse (kvindens skede og ydre kønsdele [fra svensk dialekt]) + indtørret
 1. nedsættende udtryk brugt om person med sygeligt nedsat funktion af de kvindelige kønsdele
 
danskerbums subst
sammensat af dansker + bums
 1. hjemløs racist
 2. tigger af etnisk dansk baggrund
 
penisperverse adj
sammensat af penis + pervers
 1. meget seksuelt afvigende
 
noobskvat subst
 1. nedsættende udtryk for talentløs person
 
analforrådnede adj
sammensat af anal + forrådnet
 1. meget rådden
 2. nedsættende udtryk brugt om person med råddenskab i røven
 
veganerhippie subst
sammensat af veganer + hippie
 1. veganistisk politisk afviger
 2. venstreorienteret fanatisk planteæder
 
røvretarderede adj
sammensat af røv + retarderet
 1. meget idiotisk
 2. idiotisk på ubehagelig vis
 
amatørjesus subst
sammensat af amatør + jesus (den kristne tros centrale figur [af navnet Jesus, latinsk form af græsk Ἰησοῦς Iesous, af hebræisk Yeshua (ישוע)])
 1. uprofessionel overdrevent hellig person
 
dødusle adj
sammensat af død + ussel
 1. meget ringe
 2. lige så ringe som døde mennesker
 
kapitalistlakaj subst
sammensat af kapitalist + lakaj
 1. pengegrisk jasiger
 2. underdanig rigt svin
 3. person der ligger under for kapitalister
 
tisfixerede adj
sammensat af tis + fixeret
 1. nedsættende udtryk brugt om person der er sygeligt fascineret af urin
 
lortewanker subst
sammensat af lorte + wanker
 1. frastødende onanist
 2. person der dyrker onani ved hjælp af fækalier
 
moralsenile adj
sammensat af moral + senil
 1. nedsættende udtryk brugt om person med alderdomsrelateret sygdom i det moralske kompas
 
pædoreje subst
sammensat af pædo + reje
 1. seksuel afviger med rejelignende træk
 
brækfucking adj
 1. fantasiløst udtryk for meget forkastelig
 
pissesadist subst
sammensat af pisse + sadist (person der forsætligt påfører andre smerte og ydmygelse [af fransk sadisme, afledt af navnet marquis de Sade (fransk forfatter, 1740-1814)])
 1. ubehagelig sadist
 2. person der nyder at påføre smerte ved hjælp af urin
 
nossekastrerede adj
sammensat af nosse + kastreret
 1. nedsættende udtryk brugt om person der har fået frataget testiklerne
 
neandertalsperker subst
 1. nedsættende udtryk for andengenerationsindvandrer
 2. nedsættende udtryk for person af anden etnisk baggrund end dansk
 
fandens lamme adj
 1. fantasiløst udtryk for meget kedelig
 
mosestrisser subst
sammensat af mose + strisser (politimand [usikker oprindelse; måske via schweizertysk Strizi (vagabond, dumt svin) fra sydøsttysk Striezer (chikanerende leder)])
 1. politibetjent fra mosen
 

Vi anbefaler også

 
For yderligere vokabularudvidelse anbefaler vi Slangordbogen.

Select Name

 
 More Names

Metallizer.dk

Share Metallizer.dk

Suggest something

Free counter and web stats

Select Album Cover

Recent awesome albums