Sig det med vrede: Den store danske skældsordbog!

Den store danske skældsordbog kan finde på mere end 16000 skældsord og nedsættende udtryk om kvinder, mænd, og andre udsatte befolkningsgrupper. Det betyder at den er leveringsdygtig i over 18 millioner tilfældige svinere af variende karakter og kvalitet.
 
Brug den som en uudtømmelig inspirationskilde til hadefuld verbalaggression!
 
Genindlæs siden for at blive overfuset af 15 andre hadske udtryk: Mere had!
 

Her er 15 tilfældige svinere

Brug dem kun i vrede.
 
helvedesagtige oldidiot
totaldefekte drankerbæst
røvrådne trækkermongol
skidegamle stripperpenis
snotklamme midesvans
penisdebile amatørspræller
pikfixerede nittehippie
betonusle racistyuppie
moralfallerede kapitalistjesus
tisindtørrede syreeunuk
ostelede ludersadist
helvedes-stinkende tosseso
røvfesne fattighykler
rockerbitre df-trans
kloakstive bongsut
 

Mor, mor! Hvad betyder de svære ord?

 
I tvivl om hvad ordene betyder? Her følger nogle forslag til hvad de evt. kunne betyde.
 
Har du bedre forslag til ordforklaringer eller kender du helt nye svinere? Så send mig en old-school email eller skriv i forslagskassen til venstre!
 
helvedesagtige
 1. nedsættende udtryk uden egentlig betydning
 
oldidiot subst
sammensat af old + idiot (person med iq på 0-35 [af græsk idiotes ἰδιώτης (privatperson, lægmand)])
 1. gammeldags dumrian
 2. person der er sygeligt fascineret af oldinge
 
totaldefekte
 1. nedsættende udtryk uden egentlig betydning
 
drankerbæst subst
sammensat af dranker + bæst
 1. fordrukken primitiv mand
 2. bestialsk alkoholiker
 
røvrådne adj
sammensat af røv + rådden
 1. meget moralsk frastødende
 2. moralsk frastødende på ubehagelig vis
 
trækkermongol subst
sammensat af trækker (trækkerdreng [af trække (finde kunder på gaden) fra middelnedertysk trecken (drage af sted)]) + mongol
 1. retarderet (mandlig) prostitueret
 2. person der sælger sig krop til mongoler
 
skidegamle adj
sammensat af skide + gammel
 1. meget gammel
 2. gammel på ulækker vis
 
stripperpenis subst
sammensat af stripper + penis
 1. mandlig stripteasedanser
 2. person der stripper for mænd
 
snotklamme adj
 1. fantasiløst udtryk for meget ulækker
 
midesvans subst
 1. nedsættende udtryk for bøsse
 
penisdebile adj
sammensat af penis + debil
 1. meget dum
 2. nedsættende udtryk brugt om person med nedsat funktion af penis
 
amatørspræller subst
sammensat af amatør + spræller
 1. nedsættende udtryk for uprofessionel person
 2. nedsættende udtryk for person i selvforskyldte vanskeligheder
 
pikfixerede adj
sammensat af pik + fixeret
 1. nedsættende udtryk brugt om person der er sygeligt fascineret af penis
 
nittehippie subst
sammensat af nitte + hippie
 1. taberagtig politisk afviger
 2. venstreorienteret social taber
 3. politisk afviger uden værdi for samfundet
 
betonusle adj
sammensat af beton + ussel
 1. meget ringe
 2. ringe på ubøjelig vis
 
racistyuppie subst
sammensat af racist + yuppie
 1. dansk rigt svin
 2. liberal fremmedhader
 3. rigt svin med racistiske holdninger
 
moralfallerede adj
sammensat af moral + falleret
 1. nedsættende udtryk brugt om person der selvforskyldt har mistet brugen af det moralske kompas
 
kapitalistjesus subst
sammensat af kapitalist + jesus (den kristne tros centrale figur [af navnet Jesus, latinsk form af græsk Ἰησοῦς Iesous, af hebræisk Yeshua (ישוע)])
 1. pengegrisk overdrevent hellig person
 2. missionerende rigt svin
 3. rigt svin med fundamentalistisk kristne holdninger
 4. person der missionerer for kapitalister
 
tisindtørrede
sammensat af tis + indtørret
 1. nedsættende udtryk uden egentlig betydning
 
syreeunuk subst
sammensat af syre (lsd, lysergsyrediethylamid (psykedelisk stof) [oldnordisk sýra, afledt af sur]) + eunuk
 1. meget beruset kastreret mand
 2. ineffektiv narkoman
 3. narkoman uden sex drive
 
ostelede adj
sammensat af oste + led
 1. frastødende på osteagtig vis
 
ludersadist subst
sammensat af luder + sadist (person der forsætligt påfører andre smerte og ydmygelse [af fransk sadisme, afledt af navnet marquis de Sade (fransk forfatter, 1740-1814)])
 1. sadistisk prostitueret
 2. person der sælger sin krop til sadister
 3. person der nyder at påføre smerte på ludere
 
helvedes-stinkende adj
 1. fantasiløst udtryk for meget stærkt lugtende
 
tosseso subst
sammensat af tosse + so
 1. uinteligent kvinde
 
røvfesne adj
sammensat af røv + fesen
 1. meget utilstrækkelig
 2. utilstrækkelig på ubehagelig vis
 
fattighykler subst
sammensat af fattig + hykler
 1. mindrebemidlet hykler
 2. hykler uden økonomisk frihed
 
rockerbitre adj
sammensat af rocker (medlem af motorcykelbande [uklar oprindelse; engelsk, måske af rocker (person der hører rockmusik)]) + bitter
 1. meget utilfreds
 2. utilfreds på voldeligt kriminel vis
 3. utilfreds med rockere
 4. lige så utilfreds som rockere
 
df-trans subst
sammensat af df + trans
 1. racistisk seksuel afviger
 2. transseksuel politisk afviger
 3. politisk afviger der klæder sig som det modsatte køn
 
kloakstive adj
sammensat af kloak + stiv
 1. meget beruset
 2. beruset på ildelugtende vis
 
bongsut subst
sammensat af bong + sut
 1. hashpåvirket alkoholiseret taber
 2. alkoholiseret taber der er afhængig af hash
 

Vi anbefaler også

 
For yderligere vokabularudvidelse anbefaler vi Slangordbogen.

Select Name

 
 More Names

Metallizer.dk

Share Metallizer.dk

Suggest something

Free counter and web stats

Select Album Cover

Recent awesome albums