Sig det med vrede: Den store danske skældsordbog!

Den store danske skældsordbog kan finde på mere end 16000 skældsord og nedsættende udtryk om kvinder, mænd, og andre udsatte befolkningsgrupper. Det betyder at den er leveringsdygtig i over 18 millioner tilfældige svinere af variende karakter og kvalitet.
 
Brug den som en uudtømmelig inspirationskilde til hadefuld verbalaggression!
 
Genindlæs siden for at blive overfuset af 15 andre hadske udtryk: Mere had!
 

Her er 15 tilfældige svinere

Brug dem kun i vrede.
 
pandaagtige df-strisser
pikfixerede flæskeafskum
gigagrimme dovenlort
moralkastrerede snotperker
analirriterende kloaktaber
neuraldebile helvedes-racist
tudsemugne osterøv
tisfesne zombiepanser
mesterskæve lusesnylter
tæskeulækre røvskede
psykobitre lommesadist
skodtrælse skvatparasit
rockerperverse pusherreje
fissepinlige noobmarionet
mentalforrådnede robotfascist
 

Mor, mor! Hvad betyder de svære ord?

 
I tvivl om hvad ordene betyder? Her følger nogle forslag til hvad de evt. kunne betyde.
 
Har du bedre forslag til ordforklaringer eller kender du helt nye svinere? Så send mig en old-school email eller skriv i forslagskassen til venstre!
 
pandaagtige subst
 1. nedsættende udtryk for person der er blød udenpå men et bestialsk rovdyr indeni
 
df-strisser subst
sammensat af df + strisser (politimand [usikker oprindelse; måske via schweizertysk Strizi (vagabond, dumt svin) fra sydøsttysk Striezer (chikanerende leder)])
 1. racistisk politibetjent
 
pikfixerede adj
sammensat af pik + fixeret
 1. nedsættende udtryk brugt om person der er sygeligt fascineret af penis
 
flæskeafskum subst
sammensat af flæske + afskum
 1. islamfjendtlig dumt svin
 2. dumt svin med bmi over fedmegrænsen
 
gigagrimme adj
 1. fantasiløst udtryk for meget frastødende
 
dovenlort subst
sammensat af doven + lort
 1. doven utiltalende (oftest mandlig) person
 
moralkastrerede adj
sammensat af moral + kastreret
 1. nedsættende udtryk brugt om person der har fået frataget det moralske kompas
 
snotperker subst
 1. nedsættende udtryk for andengenerationsindvandrer
 2. nedsættende udtryk for person af anden etnisk baggrund end dansk
 
analirriterende adj
sammensat af anal + irriterende
 1. meget irriterende
 
kloaktaber subst
sammensat af kloak + taber
 1. ildelugtende social taber
 
neuraldebile adj
sammensat af neural + debil
 1. nedsættende udtryk brugt om person med nedsat funktion af nervesystemet
 
helvedes-racist subst
 1. nedsættende udtryk for fremmedhader
 2. nedsættende udtryk for person med racistiske holdninger
 
tudsemugne adj
 1. fantasiløst udtryk for meget sur
 
osterøv subst
sammensat af oste + røv
 1. osteagtig mand
 
tisfesne adj
sammensat af tis + fesen
 1. meget utilstrækkelig
 
zombiepanser subst
sammensat af zombie (levende død, apatisk person [via engelsk fra bantusproget kikongo]) + panser (politimand, beskyttende materiale [via tysk fra oldfransk pancier (rustning, mavebeskyttelse)])
 1. apatisk politibetjent
 2. politibetjent uden egen fri vilje
 3. person der er en viljeløs slave for politiet
 4. person der med magt beskytter zombier
 
mesterskæve adj
 1. fantasiløst udtryk for meget beruset
 
lusesnylter subst
 1. nedsættende udtryk for samfundnasser
 
tæskeulækre adj
 1. fantasiløst udtryk for meget æstetisk frastødende
 
røvskede subst
sammensat af røv + skede
 1. ubehagelig kvinde
 
psykobitre adj
sammensat af psyko (vedr psyken [af oldgræsk psyche, ψυχή (ånd, sind, sjæl)]) + bitter
 1. meget utilfreds
 2. utilfreds på psykopatisk eller psykotisk vis
 3. utilfreds med psykopater
 4. lige så utilfreds som psykopater
 
lommesadist subst
sammensat af lomme + sadist (person der forsætligt påfører andre smerte og ydmygelse [af fransk sadisme, afledt af navnet marquis de Sade (fransk forfatter, 1740-1814)])
 1. mindreværdig sadist
 2. sadistisk usling
 
skodtrælse adj
sammensat af skod + træls (irriterende, ubehagelig [jysk, muligvis fra genitiv af træl (slave)])
 1. irriterende på storrygende vis
 
skvatparasit subst
 1. nedsættende udtryk for samfundsnasser
 
rockerperverse adj
sammensat af rocker (medlem af motorcykelbande [uklar oprindelse; engelsk, måske af rocker (person der hører rockmusik)]) + pervers
 1. meget seksuelt afvigende
 2. seksuelt afvigende på voldeligt kriminel vis
 3. seksuelt afvigende overfor rockere
 4. lige så seksuelt afvigende som rockere
 
pusherreje subst
sammensat af pusher + reje
 1. narkotikaforhandler med rejelignende træk
 2. person der forhandler krebsdyr
 
fissepinlige adj
sammensat af fisse (kvindens skede og ydre kønsdele [af forældet verbum fisse (gnide)]) + pinlig
 1. meget pinligt
 
noobmarionet subst
sammensat af noob + marionet
 1. uselvstændig nybegynder
 
mentalforrådnede adj
sammensat af mental + forrådnet
 1. sygt meget rådden
 2. rådden på vanvittig vis
 3. nedsættende udtryk brugt om person med råddenskab i de mentale evner
 
robotfascist subst
 1. nedsættende udtryk for politisk afviger
 2. nedsættende udtryk for person med fascistiske tilbøjeligheder
 

Vi anbefaler også

 
For yderligere vokabularudvidelse anbefaler vi Slangordbogen.

Select Name

 
 More Names

Metallizer.dk

Share Metallizer.dk

Suggest something

Free counter and web stats

Select Album Cover

Recent awesome albums